DØDELIG DRAGE

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - UTRYDDELSE -

En drage­fisk kan spi­se 20 fisk på en halv­time, den kan spi­se bytte­dyr som er to tre­de­ler av sin egen stør­rel­se, og hun­nen kan leg­ge 30 000 egg hver fjer­de dag. Så det er ikke rart at de har blitt noen skik­ke­li­ge plage­ån­der, og de har spredt seg fort over hele Ka­ri­bia og opp­over øst­kys­ten av USA. Eks­per­te­ne skyl­der på kjaele­dyr­han­del. Spred­nin­gen be­gyn­te sann­syn­lig­vis da noen fisk i fan­gen­skap, kan­skje så få som 12 ek­semp­la­rer, ble slup­pet løs fra akva­ri­er i Flo­ri­da og be­gyn­te å for­me­re seg. Na­tur­ver­ne­re prø­ver nå å opp­ford­re folk – og til og med hai­er – til å spi­se dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.