DEN FROS­NE DYREHAGEN

BBC Vitenskapens guide til Jordens Framtid - - UTRYDDELSE -

På Insti­tute for Con­ser­va­tion Re­se­arch i San Diego Zoo har fors­ker­ne la­get en “fros­sen dyre­hage” av cel­ler og fost­re fra ut­ryd­nings­true­de og ut­død­de ar­ter. Det er den størs­te og mest va­ri­er­te i sitt slag, og pro­sjek­tets mål er å be­hol­de ver­dens arts­mang­fold i celle­form.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.