Bergens Tidende (Late Edition)

Toralv Maurstad er død

-

OSLO: Skuespille­r og regissør Toralv Maurstad er død, 95 år gammel. Han sovnet stille inn fredag ettermidda­g, opplyser familien til NTB. Maurstad hadde en lang karriere som skuespille­r, regissør og teatersjef bak seg og var blant Norges mest markante skikkelser i norsk teater fra 1950-tallet.

Han ledet Oslo Nye Teater i perioden 1967-1978 og Nationalth­eatret fra 1978 til 1986. Blant Maurstads mest sentrale roller er tittelroll­en i Henrik Ibsens «Peer Gynt» i ulike oppsetning­er fra 1955 til så sent som i 2018, da Maurstad var 92 år. Han var sønn av skuespille­rne Alfred og Tordis Maurstad og halvbror av skuespille­r Mari Maurstad. Han var siden 1999 gift med skuespille­r Beate Eriksen. Han har tidligere vært gift med skuespille­r Eva Henning og med Anne-Ma Burum.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway