Øy­gar­den gjen­åp­ner barne­hage

Bergens Tidende - - NYHETER -

Stran­da barne­hage vil bli gjen­åp­net man­dag 5. ok­to­ber, opp­ly­ser Øy­gar­den kom­mu­ne på sine nett­si­der. Barne­ha­gen ble stengt 25. sep­tem­ber på grunn av ko­ro­nasmit­te. As­sis­te­ren­de smitte­vern­le­ge Bjørg Møl­ler­løk­ken opp­ly­ser at an­sat­te og barn vil være ute av ka­ran­te­ne i lø­pet av hel­gen. Øy­gar­den kom­mu­ne opp­ly­ser sam­ti­dig at det ge­ne­rel­le smitte­tryk­ket i kom­mu­nen går ned­over. De to sis­te da­ge­ne er det ikke meldt om noen nye smitte­til­fel­ler i Øy­gar­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.