Te­lia un­der­byr TV 2 på Pre­mi­er League

Bergens Tidende - - SPORT -

FOT­BALL: Det er pris­krig på TV-fa­vo­rit­ten Pre­mi­er League. Te­lia leg­ger seg un­der TV 2 i pris på en­gelsk fot­ball. Te­lia (tid­li­ge­re Get) beholder må­neds­pri­sen på 499 kro­ner etter at and­re ak­tø­rer har kunn­gjort be­ty­de­lig pris­øk­ning. TV 2, som har ret­tig­he­te­ne til å vise Pre­mi­er League i Nor­ge, har satt en minste­pris på 519 kro­ner per må­ned for Su­mo-abon­nen­ter. Ca­nal Di­gi­tal har vars­let at pri­sen sti­ger til 699 kro­ner, mens Alti­box har satt pri­sen på Pre­mi­er League-pak­ken til 649, iføl­ge VG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.