25-årin­ger skal få hjelp

Bergens Tidende - - NYHETER -

Re­gje­rin­gen vil ut­vi­de ret­ten til etter­vern for barn som har fått hjelp av barne­ver­net. I dag kan unge voks­ne få slik hjelp frem til de fyl­ler 23 år. Nå skal den­ne al­ders­gren­sen flyt­tes til 25 år. Pri­sen på det­te har re­gje­rin­gen satt til 24 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.