EU inn­går ny vak­sine­av­ta­le

Bergens Tidende - - UTLAND -

BRUS­SEL: EU-kom­mi­sjo­nen har inn­gått en ramme­av­ta­le om kjøp av en mu­lig, frem­ti­dig ko­ron­a­vak­si­ne. Av­ta­len med Jans­sen Phar­maceu­ti­ca er den tred­je i sitt slag. Så snart en vak­si­ne er klar, kan EUs med­lems­land be­stil­le vak­si­ner til 200 mil­lio­ner men­nes­ker fra Jans­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.