Mor­ten Hei­sel­berg

Bergens Tidende - - DEBATT -

Har job­bet som fo­to­graf ved Bil­led­sam­lin­gen, Uni­ver­si­tets­bi­blio­te­ket i Ber­gen i en år­rek­ke. Hver uke pre­sen­te­rer han et mo­tiv fra sam­lin­gen på over 1,2 mil­lio­ner fo­to­gra­fi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.