Sterk slutt­spurt av Tert­nes

Lør­dag spil­te Tert­nes den førs­te av to kam­per mot ru­mens­ke Du­n­area Brai­la i EHF Euro­pean League.

Bergens Tidende - - SPORT - joar.offerdal.vatlestad@bt.no JOAR OFFERDAL VATLESTAD

Med un­der 20 mi­nut­ter igjen å spil­le var Tert­nes i skik­ke­lig trøb­bel i Ro­ma­nia. Da lå gjes­te­ne fra Ber­gen nem­lig un­der hele 15-24 og had­de slup­pet inn ti mål si­den side­byt­tet.

Med tolv mi­nut­ter igjen var det fort­satt in­gen­ting som ty­det på re­ell kamp. Du­n­area Brai­la le­det 26-17, og europa­drøm­men så ut til å være så godt som død for gjes­te­ne fra Ber­gen.

I ste­det for å gi opp hå­pet, fant Tert­nes-jen­te­ne gnis­ten til å re­du­se­re den sto­re lu­ken. For der­fra og inn gjor­de Tert­nes en so­lid opp­hen­ting. I lø­pet av de sis­te 18 mi­nut­te­ne sco­ret borte­la­get el­le­ve mål mot Du­n­area Brai­las fire.

Da slutt­sig­na­let lød sto det 28-26, og der­med skaf­fet Tert­nes seg et ve­sent­lig bed­re ut­gangs­punkt for re­tur­opp­gjø­ret søn­dag, som også spil­les i Ro­ma­nia –i sam­me hall.

Thea Stankie­wicz var Tert­nes' topp­sco­rer med åtte mål, mens Madelei­ne Hil­by fulg­te med sine fem sco­rin­ger.

Med to­måls­ta­pet le­ver der­med fort­satt Tert­nes' drøm om mer euro­pa­liga­spill.

La­get som vin­ner over hel­gens to kam­per går vi­de­re til tred­je kva­li­fi­se­rings­run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.