Bergens Tidende

Slik ble det en ny ko­ro­na­bøl­ge i Ber­gen

-

Uten­for vin­du­et på lege­vak­ten ser de an­sat­te at kø­ene til test­sta­sjo­nen vokser. Det har vært stil­le i man­ge uker. Nå glø­der ko­ro­na­te­le­fo­nen. Den førs­te uken i au­gust er det den størs­te smitte­øk­nin­gen på én uke si­den april i Ber­gen: 12 nye smit­te­de. Det høy­es­te tal­let på len­ge. Det er li­ke­vel bare star­ten.

 ?? ??
 ?? ?? Fad­der­uke­ne inn­le­des med trope­var­me i Ber­gen. Faddere­grup­pe­ne fyl­ler opp Ny­gårds­par­ken.
Fad­der­uke­ne inn­le­des med trope­var­me i Ber­gen. Faddere­grup­pe­ne fyl­ler opp Ny­gårds­par­ken.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway