Bergens Tidende

SØYLEBLIKK

- FOTO: ØRJAN DEISZ

De nye stål­søy­le­ne på Tor­gall­men­nin­gen spei­ler li­vet i Ber­gens stor­stue. Søy­le­ne er­stat­ter de gam­le gra­nitts­øy­le­ne fra 1999. Både de gam­le og nye søy­le­ne er det den nå av­døde ber­gens­kunst­ne­ren Bård Brei­vik som har de­sig­net.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway