Bergens Tidende

Trøn­de­re fryk­ter stu­dent­ut­brudd

-

Av ti per­soner som fikk på­vist ko­ro­nasmit­te i Trond­heim i hel­gen, var halv­par­ten stu­den­ter ved NTNU. Kom­mune­over­le­gen er be­kym­ret, og vi­ser til at smitte­opp­spo­ring blant stu­den­ter tar tid, ko­ro­nasym­pto­me­ne er ofte be­skjed­ne, og det er vans­ke­lig å skjøn­ne at man bør tes­te seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway