Bergens Tidende

Kraf­tig øk­ning i syke­hus­inn­lag­te

-

32 pa­si­en­ter med på­vist ko­rona­vi­rus var man­dag inn­lagt på nors­ke syke­hus. Det er en øk­ning på ni pa­si­en­ter fra før hel­gen. Én av pa­si­en­te­ne får re­spi­ra­tor­be­hand­ling. Helse Sør-Øst har klart flest ko­rona­pa­si­en­ter, med

25. Vi­de­re har Helse Midt­Nor­ge tre, mens Helse vest og Helse nord har to hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway