Bergens Tidende

Fort­satt øk­ning i bo­lig­pri­se­ne

-

Se­song­jus­ter­te tall fra pris­in­dek­sen for bruk­te bo­li­ger vi­ser en pris­øk­ning på 2,5 pro­sent fra 2. kvar­tal til 3. kvar­tal i år. Ko­rona­pan­de­mi­en og til­ta­ke­ne som føl­ge av den, har fort­satt ik­ke med­ført noe pris­fall i bo­lig­mar­ke­det, be­mer­ker Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Pri­se­ne har økt i samt­li­ge el­le­ve re­gio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway