Bergens Tidende

Stor tra­fikk­ned­gang på Torp i sep­tem­ber

-

SANDE­FJORD: Tra­fik­ken på Sande­fjord luft­havn Torp gikk ned hele 76 pro­sent i sep­tem­ber sam­men­lik­net med sam­me pe­rio­de i fjor. To­talt reis­te 45.080 pas­sa­sje­rer til og fra fly­plas­sen i sep­tem­ber. Ned­gan­gen er størst når det gjel­der uten­riks­rei­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway