Bergens Tidende

Det­te vil pre­si­dent­kan­di­da­ta­ne gje­re med helse­ve­se­net

-

Det ame­ri­kans­ke helse­ve­se­net er no­kre hakk meir kom­pli­sert enn det nors­ke. i Oba­ma­ca­re, var eks­tra­skat­ten folk måt­te be­ta­le dersom dei had­de råd til, men ikkje kjøp­te helse­for­sik­ring.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway