Bergens Tidende

Masse­tes­ting etter seks med smit­te

-

QINGDAO: Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter vil ko­ro­na­tes­te over ni mil­lio­ner men­nes­ker etter et lite smitte­ut­brudd i byen Qingdao, mel­der ny­hets­by­rå­et AFP. I hel­gen ble det på­vist seks smitte­til­fel­ler i byen, som lig­ger nord­øst i Ki­na. Hele byen skal tes­tes i lø­pet av fem da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway