Bergens Tidende

– En trus­sel mot re­gio­nal fred

-

ANKARA: Tyr­kia har be­slut­tet å sen­de et forsk­nings­skip til­ba­ke til om­rå­der i Mid­del­ha­vet med om­strid­te gass­res­sur­ser. Forsk­nings­ski­pet «Oruc Reis» skal ope­re­re i det øst­li­ge Mid­del­ha­vet, blant an­net sør for den gres­ke øyen Kas­tell­o­ri­zo, fra man­dag til 22. ok­to­ber. Det opp­lys­te den tyr­kis­ke ma­ri­nen sent søn­dag kveld via det ma­ri­ti­me var­sels­sys­te­met Nav­tex. Hel­las' uten­riks­de­par­te­men­tet rea­ge­rer sterkt på be­slut­nin­gen og kal­ler den «en di­rek­te trus­sel mot re­gio­nal fred».

 ?? FOTO: YORUK ISIK, REUTERS/NTB ??
FOTO: YORUK ISIK, REUTERS/NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway