Bergens Tidende

Vald og over­grep mot barn

-

UEVO-un­der­sø­kel­sen vi­ser at:

1 av 5 barn har opp­levd fy­sisk vald fra ein vak­sen i hei­men minst ein gang.

6 pro­sent har opp­levd sek­su­el­le over­grep fra ein vak­sen.

22 pro­sent har opp­levd å bli sek­su­elt kren­ka av ein jevn­ald­ran­de.

Ber­re 1 av 5 som har opp­levd vald el­ler over­grep, har vore i kon­takt med pro­fe­sjo­nell hjel­par

Om­trent halv­par­ten har ald­ri for­talt det til no­kon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway