Bergens Tidende

Dette feirer de

-

· Feiringen av id al-adha 2021 startet 19. juli og avsluttes 23. juli.

· Det er en religiøs fest som feires hvert år den tiende dagen i det islamske årets tolvte måned.

· Muslimene feirer avslutning­en av hajj, den årlige pilegrimsr­eisen til Mekka. Høytiden innledes med bønn og khutba, det vil si preken.

· På denne dagen minnes man Abraham, som var villig til å ofre sønnen sin, Ismael, til ære for Gud.

· Offerdagen er den første av en tre dager lang feiring. På den siste dagen holdes et festmåltid sammen med slekt og venner. Det er vanlig at barna får gaver siste feiringsda­g.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway