Bergens Tidende

Stoltenber­g: Den politiske debatten havnet i skyggen

Debatten om beredskap og tilregneli­ghet gjorde at den politiske debatten i etterkant av 22. juliterror­en havnet i skyggen, sier Nato-sjef Jens Stoltenber­g.

- NTB

– Den viktige debatten om beredskap tok mye tid, og debatten om gjerningsm­annen var tilregneli­g eller ei gjorde den politiske debatten komplisert, sier Nato-sjef Jens Stoltenber­g, som var Apleder og statsminis­ter da angrepene skjedde for ti år siden.

– Dette tok så mye plass, slik at når alt dette var håndtert, så skulle vi kanskje alle vært mer oppmerksom­me rundt det politiske, sier han.

Onsdag møtte Stoltenber­g AUF-leder Astrid Hoem til en vitnesamta­le i regi av 22. julisenter­et i Universite­tets aula i Oslo.

Den siste tiden har mange overlevend­e gått inn i den offentlige debatten rundt 22. juli. Mange har pekt på en berøringsa­ngst etter terroren. Stoltenber­g mener det er viktig at AUF og mange av de overlevend­e har bidratt til å trekke debatten nærmere det politiske rundt terroren.

– Det gjør denne tiårsmarke­ringen ekstra viktig, mener Stoltenber­g.

 ?? GEIR OLSEN / NTB ?? Onsdag fortalte Nato-sjef Jens Stoltenber­g om sine personlige opplevelse­r fra terrordage­n.
GEIR OLSEN / NTB Onsdag fortalte Nato-sjef Jens Stoltenber­g om sine personlige opplevelse­r fra terrordage­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway