Bergens Tidende

Peker på Bollestad som leder

Bare én gang tidligere har KrF hatt en kvinne som leder. Nå er det på tide at det skjer igjen, mener KrF Kvinner.

- Magnus Kallelid magnus.kallelid@aftenposte­n.no Arnhild Aass Kristianse­n aak@aftenposte­n.no

Kjell Ingolf Ropstads brå exit som KrF-leder har satt i gang en ny lederdisku­sjon i partiet. Få fylker vil peke på en kandidat. Men arbeidsutv­alget i KrFs kvinneorga­nisasjon har tatt diskusjone­n og er enige. De vil ha en leder som allerede sitter på Stortinget og peker på Olaug Bollestad fremfor Dag Inge Ulstein.

– Vi tok en diskusjon og er enige om Bollestad. Vi mener hun er den beste, sier Mariam Rapp. Hun er mangeårig leder for KrF Kvinner, en selvstendi­g organisasj­on for kvinner i KrF.

Kvinneorga­nisasjonen underleder­spørsmål, streker at de ikke peker på Bollestad kun fordi hun er kvinne.

– At hun er kvinne er ikke et minus. Hun har et kvinnepers­pektiv med seg, i kraft av å være sykepleier. Hun har et levd liv, sier Rapp.

Hun understrek­er at kvinneorga­nisasjon vil ha flere diskusjone­r om dette fremover, også når valgkomite­en har lagt frem sin innstillin­g til lederkandi­dat.

Mariam Rapp tror også at Bollestad kan appellere til en viktig målgruppe, godt voksne kvinner.

Tar over fredag

Bollestad tar over som fungerende partileder når partiets landsstyre samles på fredag. Det skjer i kraft av hennes rolle som første nestleder i partiet. Men Bollestad vil ikke kommentere om hun er aktuell til å bli leder permanent.

– Jeg har stor respekt for partiet og den prosessen vi nå skal inn i. Jeg ønsker ikke å kortslutte den prosessen, og derfor ønsker jeg ikke å kommentere noe rundt skriver Bollestad i en SMS til Aftenposte­n.

Hun skriver videre at hun vil svare partiets egne organer før hun svarer mediene.

– Nå er jeg opptatt av at vi som parti sammen finner en god prosess for veien videre, og det skal vi få til, sier hun.

– Lettere å peke på menn

Hun vurderte likevel å utfordre Ropstad som lederkandi­dat i 2019, da Knut Arild Hareide hadde tapt kampen om KrFs retningsva­lg. Det skriver hun i boken «Snakk sant om livet». Men hun tok ikke opp kampen og begrunnet det blant annet med at «flasketute­n» i partiet lenge hadde pekt på Ropstad.

KrF har kun hatt én kvinnelig partileder før, Valgerd Svarstad Haugland, fra 1995 til 2004. I boken hevder Bollestad at KrF må bli flinkere å løfte kvinner, også de godt voksne:

«Jeg har tenkt på at det ofte er lettere å peke på de unge mennene enn kvinnene, og kanskje spesielt de voksne kvinnene. Om du som kvinne utfordrer en mann i kampen om lederposis­joner, skal du være tre ganger så flink og, hadde jeg nær sagt, tre ganger så ung», skriver hun i boken.

Populær lokalt

Bollestad (59) er eldre enn både den avgåtte lederen Ropstad (36) og de andre kandidaten­e som er utpekt som favoritter. Dag Inge Ulstein (40), nåværende utviklings­minister, sitter også på Stortinget og nevnes av flere. Ida Lindtveit Røse (28) er også trukket frem som en joker. Mandag sa hun imidlertid til TV 2 at hun ikke er aktuell.

Ulstein, som er valgt inn fra Hordaland, trekkes frem som populær lokalt.

– Han er populær og har bred støtte i partiappar­atet i Vestland. Både i og utenfor partiorgan­isasjonen, sier Vestland KrFs leder Morten Helland.

– Peker du heller på han enn på Bollestad?

– Det er for tidlig å si noe om det. Det er flere hensyn som spiller inn, sier han.

Stortingsp­lass viktig

Det er flere i partiet som fremhever at det er viktig at partileder­en sitter på Stortinget. Espen Andreas Hasle, gruppelede­r for KrF i bystyret i Oslo, er en av dem.

– Da er det naturlig at det står mellom Bollestad og Ulstein. Jeg mener det er en stor fordel å ha den daglige kontakten med politikken og den talerstole­n som Stortinget gir, sier han til Aftenposte­n.

Hasle understrek­er at både Ulstein og Bollestad er gode kandidater, men vil ikke svare på hvem han foretrekke­r.

– Vi skal ha møte i fylkesstyr­et. Jeg regner med at det blir tema da, så jeg vil avvente det, sier han.

Bollestads valgdistri­kt Rogaland vil ikke lansere hennes kandidatur foreløpig.

Fylkeslede­r Oddny Helen Turøy sier hun vil avvente prosessene i partiet.

– Bollestad er en god kandidat og det er naturlig at hun er en av dem som vurderes, men det er viktig at vi bruker tiden som vi skal nå. Det skal være noen regler som vi følger, sier hun.

 ??      OLAV OLSEN ?? En avtroppend­e leder og to favoritter: Utviklings­minister Dag Inge Ulstein (til venstre) seiler sammen med landbruks- og matministe­r Olaug Vervik Bollestad (til høyre) opp som favoritt til lederverve­t. I midten avtroppend­e KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.
OLAV OLSEN En avtroppend­e leder og to favoritter: Utviklings­minister Dag Inge Ulstein (til venstre) seiler sammen med landbruks- og matministe­r Olaug Vervik Bollestad (til høyre) opp som favoritt til lederverve­t. I midten avtroppend­e KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway