Bergens Tidende

USA åpner for fullvaksin­erte

- NTB

WASHINGTON: Vaksinerte utlendinge­r får slippe inn i USA igjen fra og med tidlig i november, opplyser Biden-administra­sjonen. Det skjer etter et 18 måneders innreisefo­rbud. USAs president Donald Trump stengte grensene tidlig i pandemien, og innreisefo­rbudet ble oppretthol­dt av hans etterfølge­r Joe Biden. Det blir ikke krav om karantene for de vaksinerte reisende, men man må legge fram en negativ test tatt høyst tre dager før avreise.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway