Bergens Tidende

– Tragisk at det skjedde igjen

Konen hans ble knivdrept på Nav Grorud i 2013. – Nav må gjøres til en tryggere arbeidspla­ss, sier Are Godager (48) etter drapet i Bergen.

- Målfrid Bordvik malfrid.bordvik@bt.no

I august 2013 ble Anni Rachmawati Godager drept da hun tok imot en bruker på Nav-kontoret der hun jobbet. Are Godager ble enkemann, 41 år gammel.

Mandag leste han i avisene om et nytt Nav-drap, denne gangen på Årstad i Bergen.

– Det er sykt tragisk at det skjedde igjen, sier Godager.

– Tenker på henne hver dag

– Jeg tenker på konen min hver eneste dag, sier 48-åringen.

Dagens hendelse vekket vonde minner.

Anni Rachmawati Godager ble knivstukke­t i lungene, ryggen og bakhodet. Noen dager senere døde hun på Ullevål sykehus, bare 34 år gammel.

– Jeg tenker stadig vekk på det som skjedde og hvordan det skjedde, sier enkemannen.

Mannen som drepte henne ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha blitt vurdert som psykotisk på drapstidsp­unktet.

Ikke åpnet tilsyn

Helsevesen­et var kjent med at 27åringen hadde en alvorlig psykisk lidelse, men denne informasjo­nen hadde ikke de Nav-ansatte tilgang til.

– Den gang hadde ikke Nav noen som helst rett på informasjo­n om disse personene de hadde med å gjøre. Jeg lurer jo på om de har gjort noe for å forebygge mot slike personer. Nav trenger å vite hvem som har psykiske lidelser, sier Godager.

I drapssaken i Bergen har politiet gitt ut lite informasjo­n om den siktede, heller ikke noe om hans helsetilst­and. Fylkeslege­n i Vestland har foreløpig ikke åpnet tilsynssak.

– Må gjøre Nav tryggere

Kommunaldi­rektør Tommy Johansen i Bergen sier at Nav har jobbet mye med sikkerhet etter Grorud-drapet. Blant tiltakene er økt tilstedevæ­relse av vektere og alarmknapp på rommene hvor ansatte møter brukere. De ansatte er også trent på å gjøre risikovurd­eringer av brukere.

– Det virker ikke som om det har skjedd nok, sier Godager, som holder politikern­e ansvarlig for det.

– De må få ut fingeren og gjøre Nav til en tryggere arbeidspla­ss for dem som jobber der.

Arbeids- og sosialmini­ster Torbjørn Røe Isaksen har ikke svart direkte på BTs spørsmål, men under et pressemøte mandag ettermidda­g varslet han gjennomgan­g av sikkerhete­n for Nav-ansatte.

– Politiet skal gjøre sin etterforsk­ningsjobb, men det er naturlig å gå opp saken fra Navs side for å se på begivenhet­en for å se om det er noe som må eller bør forbedres, sier han.

De må få ut fingeren og gjøre Nav til en tryggere arbeidspla­ss for dem som jobber der. Are Godager, enkemann etter Anni Rachmawati Godager

Vil se på tiltak

– Det som har skjedd er dypt tragisk. Nav har en viktig oppgave i samfunnet, og vi ønsker å møte mennesker uten sperringer og strenge sikkerhets­kontroller, sa direktør for Nav Vestland Anne Kverneland Bogsnes da hun møtte pressen etter drapet..

Bogsnes sa at Nav likevel nå vil se på flere tiltak for å sikre seg bedre mot slike hendelser.

Mandag går Are Godagers tanker til den drepte kvinnens pårørende.

– Jeg synes synd på dem. De må bare være sterke og oppsøke profesjone­ll hjelp hvis man trenger det. Jeg snakket med noen og det hjalp meg.

 ??      TOBIAS WILLUMSTAD ?? – Jeg ble varm i toppen og tenkte «huff, skal det virkelig skje igjen», sier Are Godager om da han først leste om Årstad-drapet.
TOBIAS WILLUMSTAD – Jeg ble varm i toppen og tenkte «huff, skal det virkelig skje igjen», sier Are Godager om da han først leste om Årstad-drapet.
 ??      PRIVAT ?? Are Godager forteller at han tenker på konen Anni Rachmawati hver dag. Han klarer fortsatt ikke å kjøre forbi Ullevål sykehus, der han våket over henne etter knivangrep­et.
PRIVAT Are Godager forteller at han tenker på konen Anni Rachmawati hver dag. Han klarer fortsatt ikke å kjøre forbi Ullevål sykehus, der han våket over henne etter knivangrep­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway