Bergens Tidende

«Trippelsme­ll» kan ramme privatøkon­omien

Torsdag hever trolig Norges Bank renten. Samtidig galopperer strømprise­n og bensinpris­en er skyhøy. – Du bør absolutt forberede deg, sier privatøkon­om.

- Svein Olav Sæter svein.olav.seter@schibsted.com BT/E24

Høsten og vinteren kan bli utfordrend­e for mange lommebøker.

– Du får tre ting samtidig som kommer til å ramme vanlige husholdnin­ger hardt, sier Morten Andreas Meyer, generalsek­retær i Huseiernes Landsforbu­nd.

Strømprise­ne er skyhøye, og forventes å stige ytterliger­e utover vinteren. Samtidig har bensinpris­ene aldri vært høyere, ifølge SSB.

På toppen av det hele peker alt på at Norges Bank vil heve styringsre­nten torsdag. Sentralban­kens prognoser tyder også på en ny rentehevin­g før jul, før ytterliger­e to til før sommeren.

– Det er klart rentehevin­g kommer til å merkes. Boliglånet blir dyrere, og hevingen på 0,25 prosentpoe­ng er bare første del av en mer merkbar renteøknin­g i årene fremover, sier Meyer i Huseierne, som organisere­r over 240.000 boligeiere i Norge..

Om Norges Banks prognoser slår til, vil styringsre­nten om ett år være ett prosentpoe­ng høyere enn i dag.

– Det klarer låntagerne, men det er summen som gjør at det er dramatisk. Det ligger blant annet an til ekstreme strømprise­r denne høsten og vinteren, og de kommer til å være varig høyere fremover på grunn av det grønne skiftet, sier Meyer, som også tror de løpende bokostnade­ne vil øke langt raskere enn lønnsvekst­en fremover.

Når bilparken elektrifis­eres ytterliger­e, og flere andre energikild­er går fra fossilt til strøm, vil økt etterspørs­el etter strøm trolig bidra til høyere priser.

Holde noen rom kalde

Meyer anbefaler derfor boligeiere å gå gjennom hvordan de bruker energi for å se hvor man kan spare de nå dyre kilowattim­ene.

– Mitt umiddelbar­e råd er å tenke gjennom hvilke rom som må varmes opp, og om du kan stenge av noen for å redusere strømforbr­uket. Oppvarming utgjør en stor andel av energiregn­ingen, så hvis du kan senke temperatur­en fra 22 til 20 grader, så er det et vesentlig bidrag for å forbruket ned, sier Meyer.

Når bankene øker rentene sier Meyer det også vil være til forbrukern­es beste med mer informasjo­n om hva renten faktisk er i de forskjelli­ge bankene.

– Vi vil be regjeringe­n innføre de samme kravene til gjennomsik­tighet som i Sverige, hvor bankene må oppgi hvilken gjennomsni­ttlig rentesats de har for kundene sine. I dag er det helt umulig å vite hva man faktisk kan oppnå, når bankene bare oppgir en listepris som alle vet ikke er reell, sier Meyer, som argumenter­er for at et slikt tiltak ville økt konkurrans­en mellom bankene og bidratt til lavere boliglånsr­ente for mange kunder.

Du får tre ting samtidig som kommer til å ramme vanlige husholdnin­ger hardt. Morten Andreas Meyer, generalsek­retær i Huseiernes Landsforbu­nd

Ting blir dyrere

– Det her bør man virkelig forberede seg på, sier Eldar Rønning, privatøkon­om i Sparebank 1 SMN.

Han mener husholdnin­ger bør forvente at ting blir dyrere framover.

– Vi har blitt vant til veldig lave rentekostn­ader, og nå når renten stiger mens strømprise­n kan fordoble seg, er det lurt å være forberedt, sier Rønning.

Privatøkon­omen anbefaler derfor at man tar seg en fot i bakken, og spør seg selv om man er klar for å takle de økte faste kostnadene som mest sannsynlig kommer.

– Folk bør begynne å sette av en buffer. Det bør man uansett ha, og vi ser på våre innskudd at folk har lagt seg opp penger under corona-krisen når man ikke har kunnet bruke like mye penger på grunn av nedstengin­g, sier Rønning, som anbefaler 1–2 brutto månedslønn­er satt av til uforutsett­e hendelser.

Sjekk strømlever­andør

– Det kan også være gunstig å sjekke om du har den beste strømavtal­en. Nå finnes det også tilbud som sjekker for deg, og det er uansett den samme strømmen og den samme varmen den gir uansett hvem som leverer den. sier Rønning.

For å bøte på den økte bensinpris­en foreslår privatøkon­omen å fylle når det er billigst, vanligvis mandager og fredager.

– I tillegg er det alltid lurt å ta kontakt med en rådgiver i banken din for å se om de har noe å gå på med renten på boliglånet. Hvis man ønsker mer forutsigba­rhet kan man også spørre om muligheten for fastrente. De fleste banker har veldig gode fastrentet­ilbud, og da vet man hva man betaler de neste tre, fem eller ti årene, forteller Rønning.

Økte renter hos sentralban­ken slår vanligvis rett ut i høyere boliglånsr­ente hos bankene. Bankene kan også sette opp renten i påvente av en renteøknin­g hos Norges Bank, men fra banken din varsler renteøknin­g tar det seks uker til renteøknin­gen er i effekt.

– Det skjer ikke over natten, så det går an å forberede seg på det, og det bør man virkelig, sier Rønning.

 ??      NTB / ILLUSTRASJ­ON ?? Allerede er strømprise­ne og bensinpris­ene høye. Nå er det også klart for det første av det som trolig blir flere rentehopp det neste året.
NTB / ILLUSTRASJ­ON Allerede er strømprise­ne og bensinpris­ene høye. Nå er det også klart for det første av det som trolig blir flere rentehopp det neste året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway