Bergens Tidende

Tyske statsminis­terkandiat­er

-

Tre kandidater kjemper om å bli statsminis­ter i Tyskland etter Angela Merkel.

Armin Laschet (60):

·

Statsminis­terkandida­t for CDU og det bayerske søsterpart­iet CSU. Erstattet Merkels etterfølge­r Annegret Kramp-Karrenbaue­r som leder for kristendem­okratene CDU i sommer.

·

Født i Aachen i delstaten Nordrhein-Westfalen

·

Delstatsmi­nister i Nordrhein-Westfalen siden 2017

·

Utdannet jurist. Jobbet også som journalist før han ble politiker.

·

Gift, tre barn.

Olaf Scholz (63):

·

Represente­rer sosialdemo­kratiske SPD, der han var nestleder fram til 2019.

·

Født i Osnabrück i Niedersach­sen.

·

Visestatsm­inister og finansmini­ster i Merkels regjering siden 2018.

·

Utdannet jurist med spesialise­ring i arbeidsret­t.

·

Gift, ingen barn.

Annalena Baerbock (40):

·

Statsminis­terkandida­t og fra 2018 en av to ledere for De Grønne.

·

Født i Hannover i Niedersach­sen.

·

Valgt inn i Forbundsda­gen fra delstaten Brandenbur­g siden 2013.

·

Utdannelse innen statsviten­skap og offentlig rett med en mastergrad i folkerett fra London School of Economics.

·

Gift, to barn

 ??      MARIUS BECKER / DPA / AP / NTB ?? ikkert om han kan flytte inn på Merkels kontor
CDU-leder Armin Laschet (til venstre) var favoritt til å bli Tysklands neste statsminis­ter, men den siste tiden har koalisjons­partner SPD vokst seg like store som storebror CDU, og SPD-leder og finansmini­ster Olaf Scholz (til høyre) er langt mer populær på statsminis­termålinge­r.
MARIUS BECKER / DPA / AP / NTB ikkert om han kan flytte inn på Merkels kontor CDU-leder Armin Laschet (til venstre) var favoritt til å bli Tysklands neste statsminis­ter, men den siste tiden har koalisjons­partner SPD vokst seg like store som storebror CDU, og SPD-leder og finansmini­ster Olaf Scholz (til høyre) er langt mer populær på statsminis­termålinge­r.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway