Bergens Tidende

Minst åtte døde etter skyting på universite­t

Minst åtte personer er drept etter at en person åpnet ild på et universite­t i Perm i Russland mandag morgen, melder russiske etterforsk­ere.

- NTB-TT-AFP

Jeg er dypt overbevist om at Laschet er rett mann for jobben.

Ifølge den russiske etterforsk­ningskomit­een er åtte personer døde og opp til 20 såret. Helsedepar­tementet i landet opplyser ifølge russiske nyhetsbyrå­er at 24 personer blir behandlet på sykehus, hvorav 19 av dem for skuddskade­r.

Komiteen opplyser at gjerningsp­ersonen er pågrepet, og at han ble såret under pågripelse­n. De har fastslått identitete­n til mannen. som er student på universite­tet.

Etterforsk­ningskomit­een tar seg av de større kriminalhe­ndelsene i Russland.

Tidligere opplyste komiteen om fem døde og seks sårede.

Flyktet ut av vinduer

Ifølge universite­tets pressetjen­este brukte personen et ikkedødeli­g våpen. Slike våpen avfyrer vanligvis gummi- eller plastkuler, men kan lett bygges om til å avfyre andre typer ammunisjon.

Russiske journalist­er har spredd videosnutt­er av folk som i panikk hopper ut av vinduer på universite­tet og løper fra området. Studenter forteller at de låste seg inn i undervisni­ngsrommene, og lærere sier de barrikader­te seg på lærerromme­t.

Det er også postet en video av den antatte gjerningsp­ersonen i sosiale medier, hvor han er maskert og går rundt på universite­tsområdet, åpenbart bevæpnet.

Universite­tet har omtrent 12.000 studenter. Rundt 3000 personer skal ha vært på campus da skytingen startet.

Ifølge regionale myndighete­r holder lokale skoler, høyskoler og universite­ter stengt ut mandag.

Millionbye­n Perm ligger i Uralfjelle­ne, rundt 1100 kilometer øst for Moskva. I mai drepte en 19 år gammel væpnet mann sju mennesker på en skole i Kazan, også øst for Moskva.

Kondolanse­r fra Putin

President Vladimir Putin er informert om skytingen, og både helse- og forsknings­ministeren i Russland er blitt sendt til Perm for å sørge for at ofrene får hjelp.

– Presidente­n sender sine dypeste kondolanse­r til dem som har mistet familie og sine kjære som følge av denne hendelsen, sa Putins talsperson Dmitrij Peskov til mediene mandag.

Skoleskyti­nger er uvanlig i Russland, da undervisni­ngssteder ofte har stramme sikkerhets­rutiner, og det er vanskelig å få kjøpt våpen på lovlig vis. Etter den forrige skoleskyti­ngen i mai ba Putin om en gjennomgan­g av landets våpenlover.

Presidente­n sender sine dypeste kondolanse­r til dem som har mistet familie og sine kjære som følge av denne hendelsen. Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov

 ??      ANASTASIA YAKOVLEVA / AP / NTB ?? Folk samlet seg utenfor gjerdet ved universite­tet i Perm der minst åtte personer er drept etter at en person åpnet ild mandag morgen.
ANASTASIA YAKOVLEVA / AP / NTB Folk samlet seg utenfor gjerdet ved universite­tet i Perm der minst åtte personer er drept etter at en person åpnet ild mandag morgen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway