Bergens Tidende

Nå tar vi dere på ordet!

Åpent brev til vårt nye Storting og vår nye forsvarsog utenriksko­mité.

- Susanne Urban, Åse Møller Hansen, Marianne Sælen, Lidia Kleiberg Internasjo­nal kvinneliga for fred og frihet, Bergen

FNS INTERNASJO­NALE FREDSDAG 21. september er en god anledning til å ønske lykke til i embetet.

Under valgvaken 13. september poengterte flere partier viktighete­n av å samarbeide med ulike organisasj­oner. Vi ble spesielt oppglødde da fredsorgan­isasjonene ble nevnt.

NÅ TAR VI dere på ordet! Vi håper at vi alle er enige med USAs «Veterans for Peace» som sier at når vi snakker om klima, så må vi snakke om militarism­e. Vi må snakke om å avskaffe krig.

VI SPILLER OVER tre viktige punkter for fred, som vi håper det nyvalgte Stortinget kan enes om:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway