Bergens Tidende

JUBILANT 60 ÅR

-

Adm.dir. JOHN KJELLEVOLD, Hjellestad­nipen 26, 5259 Hjellestad, fyller 60 år i dag.

John Kjellevold har siden 2017 vært administre­rende direktør for kamera-robotselsk­apet Electric Friends AS.

Etter Bergen Ingeniørhø­gskole reiste John Kjellevold til Rapid City, Sør Dakota, og utdannet seg til sivilingen­iør, elektro. Han tok også en mastergrad i informatik­k, og han har i ettertid tatt Solstrandp­rogrammet og Advanced Management Program på Harvard.

Etter noen år som utvikler på blant annet CMR har jubilanten holdt seg til teknisk eller generell ledelse av TV-teknologis­elskaper i tidligfase; Neras satellitta­vdeling i Bergen, TV 2s nettverksa­vdeling og Norges television/Riks-TV som teknisk direktør fra 2001.

Siste stilling før nåværende var som administre­rende direktør i Mosart Medialab fra 2007.

Seiling og gjør-det-selvarbeid er jubilanten­s viktigste hobbyer.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway