LI­VET INSPIRERER KUNS­TEN

DO­ROT­HY LEV­DE IKKE LEN­GE NOK TIL Å UT­VIK­LE SEG SOM SKUE­SPIL­LER, MED DET TRA­GIS­KE LI­VET HEN­NES HAR BLITT FILM

Blodig Begjær - - En Playmates Død -

Do­rot­hy Strat­tens rol­ler i den be­gyn­nen­de kar­rie­ren var mest små: stum­me rol­ler på tv, en ho­ved­rol­le i sci-fi b-fil­men Galaxi­na og en ka­na­disk myk­por­no, Au­tumn Born. Hun var på tale i Char­lie’s An­gels og en tv-film om Ma­ri­lyn Mon­roe, men hun sa nei, i på­ven­te av noe bed­re.

Men det bru­ta­le mor­det og for­hol­det mel­lom hen­ne og den do­mi­ne­ren­de out­si­der-man­nen fa­sci­ner­te Hol­ly­wood i åre­vis.

Death Of A Centre­fold var en tv-film som kom året etter Do­rot­hys død. Hun ble spilt av Ja­mie Lee Cur­tis. Og Star 80 – etter nav­net på Sni­ders num­mer­skilt - ble slup­pet i 1983. Med Ma­ri­el He­ming­way som Do­rot­hy og Eric Ro­berts som Sni­der, var det den sis­te fil­men Bob Fos­se re­gis­ser­te - etter tid­li­ge­re suk­ses­ser som Ca­ba­ret. Den ble vist på Ber­lin In­ter­na­tio­nal Film Fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.