FAKE MED EN FRANKENPENIS

JOHN WAY­NE BOB­BITT SPIL­TE LIVSHISTORIEN SIN I PORNOFILMER FOR Å FÅ OPP­MERK­SOM­HET OG BE­TA­LE LEGEREGNINGER.

Blodig Begjær - - Kutt Av Ham ‘hodet’! -

John Way­ne Bob­bitt Un­cut ble fil­met bare et år etter an­gre­pet som kos­tet ham penisen. En an­nen type gjen­syn er å se i for­tel­lin­gen som gjen­gir hen­del­se­ne den kvel­den. Etter at vi ser en barns­lig John mens han la­ger bril­ler av en strip­pers bh den be­dug­ge­de kvel­den, drar han hjem til Lorena (Ve­ro­ni­ca Brazil) og ma­ser på sex. Kran­ge­len er helt fjer­net fra be­ret­nin­gen.

Mens han so­ver, kjef­ter ‘Lorena’ (bare kledd i blonde­tru­ser) på John for å lig­ge med and­re kvin­ner og tig­ger ham om å få stå mens hun hol­der kni­ven klar. Opp­his­sen­de, ryt­misk mu­sikk slår inn mens puppe­bil­det går i sak­te film un­der det el­lers usyn­li­ge kut­tet.

Penisen blir se­ne­re kas­tet foran en en­gelsk­mann som av­le­ve­rer re­plik­ken: “Ser ut som en pikk! Jøss! Den er ikke min ihvert­fall!, med flat stem­me. Det er un­der­lig pas­sen­de at mu­si­ke­ren Lem­my Kil­mis­ter duk­ker opp i den rol­len – han end­ret ver­den med sitt Mo­tor’head’.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.