“HUN STAKK HEN­NE”

Blodig Begjær - - De Grusomme Tosomme -

I føl­ge Jas’ og Tas’ ver­sjon av hendlse­ne, had­de mo­ren vært sint på jen­te­ne for­di de var for sent ute til sko­len. Ra­sen­de løf­tet hun etter si­gen­de opp en gry­te og slo den mot dem, kal­te dem “ho­rer” og “lud­de­re”. Hun ble sta­dig sin­te­re og skrek gjen­tat­te gan­ger, “Vi skal alle dø i dag!”

Tas sa, “Jeg tok gry­ta fra hen­ne, og da grep hun kni­ven og lik­som snud­de og sa, ‘skygg unna’.” Jas for­tal­te et­ter­fors­ker­ne at “mo­ren vant kam­pen om kni­ven, lik­som, så jeg tok gry­ta og slo hen­ne med den”. Hun men­te en vase hun knus­te i ho­det på mo­ren.

Uan­sett sa hun at mo­ren så bet hen­ne i brys­tet og nek­tet å gi slipp. “Tas stakk hen­ne,” sa Jas, et min­ne Tas sa seg enig i, men in­sis­ter­te på at så­re­ne bare var ment å stan­se mo­rens an­grep.

De prøv­de å be hen­ne stop­pe, men mo­ren for­tast­te å gå etter dem med kni­ven, så de over­man­net og stakk hen­ne. Så la de hen­ne i bade­ka­ret fylt med varmt vann for­di hun kla­get over at hun frøs. “Drep meg nå el­lers dre­per jeg dere,” skal hun ha sagt før li­vet eb­bet ut av krop­pen hen­nes.

HVA SKJED­DE I DET SÆRE HJEM­MET SOM BE­TYD­DE AT EN UNG MOR MIS­TET LI­VET?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.