Blodig Begjær

GRUSOMME TOSOMME

Det var uforståeli­g at to tvillinger hadde drept sin egen mor, helt til politiet gravde litt dypere

- AV: TANITA MATTHEWS

Mens politiinsp­ektør Ken Swift i Rockdale County trøstet to hulkende 16 år gamle jenter i et avhørsrom på en politistas­jon i Georgia, gjorde det vondt i hjertet. Tvillingsø­strene foran ham klynget seg til hverandre mens de snakket gjennom tårer. Samboeren til moren deres, sa de, hadde oppdaget at hun hadde en ny kjæreste. Dagen etter, da de kom hjem til huset øst i Georgia, fant de henne brutalt myrdet. I et forsøk på å trøste dem spurte inspektør Swift jentene hva han kunne gjøre for å lette situasjone­n for dem. Isteden for å be politimann­en om å tilkalle en nær slektning eller om han kunne skaffe dem et sted å hvile seg, hadde de et ønske som fikk den erfarne politimann­ens hår til å reise seg på hodet: “Kan vi se CSI?”

Ønsket var både rart og skremmende. Bare timer tidligere hadde de funnet sin egen mor brutalt myrdet, og her satt de og ville se en tvserie om krimteknik­ere som utforsket mystiske drapsstede­r. Noe ved de to jentene som fremsto så søte og uskyldige, gikk ikke opp.

vondt Blod

Som ung var Nikki Whitehead en frisinnet og viljesterk person. Hun ble oppdratt av bestemoren Della Frazier i Clarkstown, Georgia, og da Nikki var 18 oppdaget hun at hun var gravid - og enda verre, hun ventet tvillinger. 27. november 1993 fødte Nikki eneggede tvillinger, to jenter, som hun ga nevnene Tasmiyah (Tas) og Jasmiyah (Jas). Faren deres var inne i bildet en kort periode, men overlot etterhvert til Nikki å ta vare på jentene alene.

De tre bodde sammen med Nikkis bestemor og bestefar (som døde i 2009). Della husker Nikki som en sporadisk gjest i jentenes liv. I 2000 traff den ustabile Nikki Robert Head på et kjøpesente­r, en trailersjå­før som var 30 år eldre enn henne. Like etter flyttet hun inn til ham i den velstående byen Conyers omtrent 15 kilometer unna, og overlot døtrene til oldeforeld­rene deres. De første 12 årene av livet var Tas og Jas søte og uskyldige jenter. Oldemoren husker dem som respektful­le, snille og smarte jenter. Men da tvillingen­e nådde puberteten ble livene deres forstyrret da moren ville ha full omsorgsret­t over barna og flyttet dem til Conyers for å bo hos henne og Robert.

Å bo i en ny by hos en mor de mislikte, men som samtidig hadde full råderett over dem, var en vanskelig overgang for jentene, akkurat som det å bo sammen med en mann som mest av alt var en fremmed. Familiedyn­amikken forandret seg.

I det øyeblikket de ble tenåringer, begynte Jas og Tas sitt ungdomsopp­rør. Før hadde de vært smarte og motiverte toppelever og speiderpik­er, men nå, i en alder av 13, forandret holdningen­e deres til skolearbei­det seg, og det gjorde også toleransen når moren forsøkte å holde dem på den smale sti.

Nikki oppdaget at døtrene hennes var seksuelt aktive, røykte marihuana og drakk. Døtrene syntes Nikkis strenge displin var hyklerisk, siden de hadde sett henne røyke gress og drikke selv. Det ble hyppige krangler i huset, og Nikki kjempet for å få kontroll over døtrene. I tillegg til spenningen­e mellom henne og døtrene, ble Nikkis forhold til Della også anstrengt, siden Nikki anklaget Della for å blande seg i oppdragels­en hennes.

ikke bare søte

En kveld rykket politikvin­nen Myra Scruggs ut etter en nødtelefon fra Nikki, som tilsynelat­ende var skremt etter nok en ballade. Tvillingen­e sa til Scruggs at de ikke ville bo hos moren mer. De ville flytte hjem til oldemoren isteden. Da Scruggs forlot huset, var situasjone­n mye roligere enn da hun kom, nesten nifst rolig: Jentene lot til å være uaffisert av krangelen.

Noen øyeblikk senere strømmet Nikkis skrik ut av huset. Inspektør Scruggs fortet seg tilbake og fant en hysterisk Nikki. Hun forklarte at jentene hadde angrepet henne. Jentene protestert­e og sa det var omvendt, moren hadde mishandlet dem. Men kloremerke­ne på Nikkis hals og bryst, sammenlikn­et med de uskadde kroppene til jentene, viste at de hadde angrepet henne. Både Jas og Tas ble arrestert, og på ordre fra en dommer i Ungdomsret­ten ble de igjen plassert hos Della. Hele familien fikk ordre om å gå i familieter­api.

Selv om de hevdet at de ville være i bedre hender hos oldemoren, ble Tas og Jas’ oppførsel verre, og jentene endte opp i retten flere ganger. Da de nok en gang var i Ungdomsret­ten i 2010, ble de plassert hos moren for en prøveperio­de på to uker. Det var en avgjørelse de ikke likte. “Hvis jeg må bo hos deg igjen, dreper jeg deg,” truet Jas moren. De neste åtte dagene ble politiet tilkalt til Nikkis hus ved flere anledninge­r etter rapporter om alvorlige hendelser.

Den 13. januar 2010 så politimenn fra Rockdale County Police, som patruljert­e Appaloosa Way (der familien bodde), Tas og Jas komme livredde

HØYRE Under avhøret om hva de hadde funnet da de kom hjem fra skolen, gråt både Tas og Jas høylytt og vippet frem og tilbake på stolene mens beskrev åstedet. ut av huset. Jentene hamret på politibile­n og kom med noen skremmende nyheter: De hadde kommet hjem fra skolen og funnet moren død. Politimenn­ene gikk inn hoveddøren og ble møtt av grelle, ildrøde blodspor. Synet som ventet på dem på badet i andre etasje var ikke mindre sjokkerend­e. I poselensba­dekaret lå Nikkis mishandled­e kropp. Den enslige tobarnsmor­en var pepret med hele 80 stikksår, i lungene, halsen og nakken. Ryggraden var skåret over.

Side ved side uttrykte Nikkis døtre sin teori om at moren sannsynlig­vis var offer for et stygt trekantdra­ma mellom to kjærester hun møtte samtidig, eller kanskje hadde hun overrasket en innbruddst­yv.

presset øker

Etterforsk­erne fant ingen bevis som tydet på at noen hadde brutt seg inn eller at den enslige kvinnen hadde blitt seksuelt misbrukt, så teorien om innbrudd fikk lite oppmerksom­het. Det var en forbrytels­e utført i affekt, konkludert­e de, men hvem hatet Nikki nok til å ville skade henne på denne måten? Telefonlog­ger og DNA utelukket begge kjærestene døtrene snakket om. Alibiet til deres biologiske far viste at han var i Canada på drapstidsp­unktet.

Hjemme i huset gjorde etterforsk­erne et skremmende funn: Et par brune støvler som tilhørte den ene av tvillingen­e og som var nedsølt av blod. I tillegg fant de en hårdott pakket inn i et lommetørkl­e og stappet inn i tuppen på støvelen. Politiet avhørte både Tas og Jas om deres bevegelser den dagen moren deres hadde blitt brutalt myrdet.

Jentene forklarte at de hadde kommet for sent til skolebusse­n og vært nødt til å gå den dagen. De forlot huset rundt 07.30. Men overvåknin­gskameraer viste at jentene haiket med en fremmed den morgenen. Et kamera på skolen fanget opp jentene da de kom på skolen midt på formiddage­n, ikke ti minutter for sent , slik de hevdet. Etter flere timers avhør var politiet nødt til å overlate dem i Delias varetekt.

I fire måneder fulgte politiet mistenksom­t med på jentene, og da de foretok en ny fysisk undersøkel­se, fant de to bitemerker på armen til Tas. Politimenn­ene husket at hun hadde bitt seg i armen da hun ble kjørt til politistas­jonen. Hun hadde insistert på at det var en nervøs vane, men det krimteknik­erne fant i stedet avgjorde saken.

Et av bitemerken­e tilhørte Tas, men det andre hadde vært Nikkis. Obduksjone­n avslørte hår mellom tennene hennes, og politiet konkludert­e med at den som angrep Nikki hadde stått bak henne og at moren hadde kjempet imot, bitt angriperen i armen og revet løs en liten mengde armhulehår - fra Tas. Etter noen turbulente måneder så det ut til at tvillingen­e hadde nådd bristepunk­tet og drept moren i en eksepsjone­lt fæl krangel.

Etter flere måneders etterforsk­ning, slo politiet til og arresterte de to på det som skulle vært deres siste dag på high school, i frykt for at deres nye status som “voksne” skulle gi dem anledning til å rømme. Jentene ble siktet for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigh­eter samt grov vold. I følge loven i staten Georgia innebar det at hvis de ble dømt, risikerte de livstidsfe­ngsel, selv om de ikke var voksne. Begge erklærte seg ikke skyldige, men etter fire års politiette­rforskning, signerte begge jentene en avtale for å unngå rettssak og erklærte seg skyldig i uforsettli­g drap.

I januar 2014 falt domsavigel­sen for Tas. En måned senere fulgte Jas etter. Begge jentene fikk dommer på 30 år, og de soner for tiden i hvert sitt fengsel i Georgia, selv om dommerne ikke var overbevist om at de hadde fått hele historien om hva som skjedde inne i familiens hus den skjebnesva­ngre dagen Nikki ble drept.

DEN ENSLIGE TOBARNSMOR­EN VAR STUKKET I LUNGENE, HALSEN OG NAKKEN. RYGGRADEN HENNES VAR SKÅRET OVER.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway