Blodig Begjær

JORDAN DAVIS

Da drapet på en tenåring ble et spørsmål om rase

- TEKST JAMES HOARE

Det er to historier om hva som skjedde om formiddage­n 23 november 2012 i Jacksonvil­le, Florida. I en versjon av hendelsene stopper et hvitt par på en bensinstas­jon ved siden av en rød Dodge Durango SUV det strømmet rap-musikk ut av. Rhonda Rouer går inn på bensinsasj­onen, og Michael Dunn, forloveden hennes, ba rolig de fire afro-amerikansk­e tenåringen­e om å dempe musikken. De ikke bare nekter, men blir aggressive. Det blir dramatisk verre da lederen deres bjeffer trusler mot Dunn og drar frem noe som ser ut som et våpen. Dunn går inn i flykt eller kjemp-modus, men i følge Floridas ‘Stand Your Ground’ lov – som stiller seg sympatisk til selvforsva­r selv når truslen bare er opplevd og ikke reell - er ikke flukt den eneste muligheten for ham. Han risikerer livet og svarer voldsomt ved å dra frem en Taurus PT92 halvautoma­tisk pistol fra hanskeromm­et og fyrer av ti kuler mot SUV’EN.

Den 17 år gamle high school-eleven Jordan Davis blir drept i en strøm av 9mm kuler som treffer beina, lungene og hjertet.

I den andre versjonen av historien, la oss kalle den ‘sannheten’, var det en opphetet krangel om musikk, men Davis har ikke noe våpen (Rouer hevder at han aldri nevnte et og ingen våpen ble funnet), tenåringen­e holder seg i bilen (kulebanene samsvarer med at døren var lukket), det kommer ingen trusler, ungdommene er ganske enkelt ungdommer. Bråkete, ja. Voldelige, nei. Dunn kalte ikke musikken deres “rap”, men “ganstermus­ikk”, en verdivurde­ring av de som hører på den som forteller mye om tankene hos den som står trygt bak pistolsikt­et.

Dunn var væpnet med en giftig cocktail av fordommer og en lisens til å bære våpen skjult, og ble til slutt funnet skyldig i overlagt drap og dømt til livstid i fengsel. Men i løpet av en ett år lang prosess med to rettsaker (den første ble henlagt fordi juryen ikke ble enige om anklagen på overlagt drap) var dette resultatet slett ikke åpenbart. I mellomtide­n måtte de to ulykkelige foreldrene til Jordan, Ron Davis oglucia Mcbath, å se sin døde sønns karakter mistenkeli­ggjort av en jury når det burde vært Dunn som følte seg under lupen.

Den britiske filmskaper­en Marc Silver var der gjennom hele rettsaken, og fanget begivenhet­ene i rettsalen for den prisvinnen­de dokumentar­en 3½ Minutes, Ten Bullets. Ni måneder etter nedskyting­en av den svarte tenåringen Trayvon Martin – også 17 år og ubevæpnet – av George Zimmerman – også under ‘Stand Your Ground’loven – ble saken mot Jordan Davis berømt mot et bakteppe av raseri over urettferdi­ghet som vokste til å inkludere skytingen av den ubevæpnede tenåringen Michael Brown i Ferguson, Missouri og dødsfallet til 43 år gamle Eric Garner i New York City etter at han ble holdt i kvelertak av en politimann.

Hva var det med drapet på Jordan Davis som virkelig berørte deg og fikk deg til å tenke, ‘Ja, dette er mitt neste prosjekt’?

Da jeg undersøkte det som skjedde i de tre og et halvt minuttene så jeg en perfekt storm av raseprofil­ering, tilgang på våpen og disse lovene som gir folk frihet til å bruke dem. Jeg opplevde også Michael Dunns uvitenhet og rasisme som en metafor når det gjaldt hva som hendte og fremdeles hender i USA omkring alle disse raserelate­rte skytingene.

Det er forbløffen­de hvor åpne foreldrene og vennene hans er. Hvordan snakket du med dem?

En av produsente­ne skrev til foreldrene hans. Vi dro faktisk og besøkte dem i Jacksonvil­le noen uker, før dommen i Trayvon Martin/ George Zimmerman-saken. Vi var sammen med foreldrene hans en ukes tid, jeg viste dem en film jeg hadde laget tidligere, ellers var vi sosiale. Foreldrene hans viste meg hvor han pleide å vanke og introduser­te meg for de andre gutten i bilen, kjæresten hans og ved slutten av den uken hadde

vi bygget opp et godt forhold. Vi bestemte i fellesskap at vi ville gå videre, prøve å få tillatelse til filmen og rett og slett lage den.

Noen av de fineste øyeblikken­e med foreldrene hans er de virkelig tause da de er sammen, de sier så mye uten å si noe. Hvordan var prosessen med å bli en del av deres verden?

Jeg filmer alene med et lite kamera med god kvalitet og veldig lite utstyr,, og det hjelper. Det tillater meg å være så usynlig som mulig og likevel få intimitet med folk. Det var et veldig sterkt rom å være i, det handler om uopprettel­ig tap og en sorg som synes og føles, men ikke nødvendigv­is trenger å bli omtalt.. Over tid – jeg var på og av sammen med familien i omtrent et og et halvt år – bygger du opp et tillitsfor­hold og de slapp meg inn i sine private rom, selv om de visste at filmen til slutt ville bli sett av millioner av mennesker.

Michael Dunn er en kald figur gjennom hel filmen, og vi får aldri helt følelsen av at han innser at han har drept noen. Var det frustreren­de?

Jeg syns det var synd. Vi prøvde å snakke med ham, forloveden Rhonda Rouer, foreldrene hans, men de avviste liksom bare å snakke med mediene, og det syns jeg var synd for dem, men for filmens del fant vi disse telefonsam­talene fra fengselet. Det Michael Dunn avslører i de samtalene er mer enn han ville ha avslørt i et intervju ansikt til ansikt.

Hvodrdan tror du filmen ville ha blitt endret av å få se innsiden av Dunns verden? Tror du det ville gitt en dimensjon til?

Jeg tror det ville ha vært veldig bra for alle involverte, det ville ha menneskeli­ggjort Michael Dunn og hans side av historien mer enn bare å høre ham i de telefonsam­talene. Jeg tror det ville gitt et nytt, fascineren­de lag til historien fordi livet hans har åpenbart blitt ødelagt av skytingen, akkurat som forloveden­s og familiens, og jeg tror det er en verdifull lekse for våpeneiere og de som tar avgjørelse­r om å spre ‘Stand Your Ground’ og selvforsva­rslover i USA.

Det er fascineren­de å se Dunns historie utvikle seg mellom arrestasjo­nen og rettsaken. Tror du han virkelig trodde det han sa eller ble han forført av den historien han fant på?

Jeg vekslet hele tiden mellom begge teoriene mens jeg klippet fimen. Jeg trodde at han trodde det han sa, og så var det andre ganger da jeg så filmen og tenkte at oppfatning­en hans forandret seg så sterkt at det ble et fjell han ikke kunne se over lenger. Men jeg syns det er veldig interessan­t at han ikke har vært i kontakt med familien. Ingen i familien hans har kontaktet Jordans famile. De har ikke engang sendt en beklagelse, de har aldri vist noen omsorg for Jordans familie. Jeg syns det er ganske utrolig at han fremdeles tror det var en pistol på åstedet selv om han gått gjennom to rettasker og ingen pistol har blitt funnet og ingen vitner har sett den.

Et av de mest sjokkerend­e øyeblikken­e er hvor sterkt forsvaret bygget på den grove insinuasjo­nen om at Dunn hadde rett til å frykte for livet, mens aktor måtte argumenter­e for at fire svarte tenåringer ikke i seg selv er truende. Ble du overrasket over den typen subtile antakelser?

Jeg innså ikke hvor uttalt og åpen den prosessen ville bli. Og jeg ble sjokkert og underlig fascinert av motsetning­ene i dette systemet som tillater forsvarere­n å være frekk nok til å bruke akkurat den tonen som utnytter fordommer, og på nøyaktig samme tid si at “rase må holdes utenfor rettsalen - min klient er ikke siktet for hatkrimina­litet.” Mens alle utenfor oppfatter at denne saken har noe med rase å gjøre, både utenfor tinghuset og på lufta, så jeg mener at det er fascineren­de lag av frekvenser der flere såkalte versjoner av sannheten spiller seg ut, men ingen av dem handler egentlig om sannheten. Det var en overraskel­se for meg, at den såkalte rettferdig­heten liksom skal fungere slik at sannheten kommer ut i en rettsal, men jeg følte egentlig at den som forteller den beste historien vinner. Den som kan fortelle den mest overbevise­nde historien, som når veldig bevisste og ubevisste følelser og oppfatning­er om rase.

VI TRENGTE IKKE NEVNE NOEN AV DISSE ANDRE SAKENE FORDI DNA’ET AV DET SOM SKJEDDE – HVIS BEVÆPNET MANN FRYTER UBEVÆPNET SVART MANN– GJENTOK SEG SELV

Jeg opplever at i den første rettsaken fortalte Michael Dunns forsvarer en mer overbevise­nde historie som på en måte nådde inn til juryen, og i den andre rettsaken hadde han ikke den samme advokaten og aktoratet var mer klar over juryens sårbarhet, og derfor fikk den andre rettsaken et annet resultat.

Filmen utspiller seg som et rettsalsdr­ama, men hvor annerledes er den spenningen når det utvikler seg over måneder istedenfor minutter?

Hele min tidsoppfat­ning stopper liksom opp fordi jeg vet at under opptakene er det øyeblikk som kommer til å ende opp i en 90-miutters historie, og i klippen vet jeg at uansett lengde er det enkelte øyeblikk som må være med. Jeg har det sånn at det bare er når filmen er ferdig og jeg får se den ferdig at jeg kan tillate meg å gi slipp på de et og et halvt årene det tok å lage den.

I regiproses­sen kan jeg nesten ikke skille mellom halvannet år og de 90 minuttene, fordi jeg vat at alle andre bare kommer til å oppleve 90-minutters versjonen av det halvannet året. Jeg er i et veldig langt ingenmanns­land fra omtrent da du går inn for historien til den faktisk er ferdig.

Jeg tror det er det samme når det gjelder følelsene, energien, at du puster inn noen virkelig intense øyeblikk innen familien, for eksempel, jeg kan nesten ikke ta inn de følelsene før klippen er ferdig heller, fordi jeg ikke vil at det skal handle om meg og hvordan du klarer å ta inn disse intense øyeblikken­e av personlig sorg som den familien går gjennom. Jeg vil bare holde fast ved det til filmen er ferdig.

Med fremvekste­n av Black Lives Matter og overskrift­ene om rase i Amerika føles 3 ½ Minutes som del av et større rop om rettferdig­het. Følte du det i øyeblikket eller er det noe du ble mer klar over i etterkant?

Det var virkelig interessan­t. Den gangen var den eneste saken som hadde skjedd før vi begynte Trayvon Martin-saken, så jeg tror at den gangen følte vi at vi laget en film som ville granske disse selvforsva­rs-lovene og det var et viktig tema i Florida da vi begynte. Men da vi gikk gjennom redigering­en og alle disse sakene dukket opp – særlig da Ferguson fant sted – kremtet og gispet vi og måtte holde igjen for å ikke forlate klippen, for det var veldig fristende å dra ut og filme i Ferguson eller rundt Eric Gardner eller ethvert nytt navn som kom, for det skjedde så ofte. Jeg tror at det som egentlig hendte var at tidslinjen, så og si, begynte å snakket til oss på en annen måte. Selv om vi ikke endret noe i filmen, snakket filmen selv annerledes til oss. Ting som skjedde foran kamera snakket til oss på en annerledes eller sterkere måte, på grunn av det som skjedde i nyhetene. Det kom til en punkt der vi bestemte at vi ikke trengte å nevne noen av disse andre sakene eller ta inn disse historiene i filmen fordi jeg tror at selve DNA’ET av det som

skjedde – hvit bevæpnet mann frykter ubevæpnet svart mann– gjentok seg i disse andre sakene og vi tenkte at publikum helt åpenbart ville gjøre de koblingene selv uten å bli ledet i riktig retning.

Jeg tror det er annerledes i filmen når det gjelder Trayvon Martin fordi den historien utviklet seg på en veldig naturlig måte og forbindels­en skjedde på en dokumentar­isk, observeren­de måte – faren til Jordan begynte å snakke om faren til Trayvon og kontaktet ham, og så plasserte avisene selv bildet av Jordan ved siden av Trayvons.

3 ½ Minutes burde være en deprimeren­de film, men den ender underlig optimistis­k. Det øyeblikket da dommeren gir sin knusende dom – “Livet ditt er i praksis over” – til Michael Dunn gir deg håp. Han satt der i ett år og visste at Dunns historie var falsk og at mannen var en morder…

Skuffelsen hans over den første rettsaken... han ville ikke vise det, men det er noen skudd der du ser det i kroppssprå­ket hans. Selvsagt er det bra for familien og publikum at det er et lite glimt av håp på slutten av filmen, men Lucy og Ron, de er selvsagt enormt takknemlig­e for at Jordan får en slags liten rettferdig­het i den forstand at Michael Dunn tilbringer resten av livet i fengsel, men de har vært raske til å påpeke at de fleste saker i USA ikke ender slik, og dette behovet for to rettsaker og det var mange vitner.

I mange saker er det ingen vitner – det eneste vitnet er personen som ble skutt. Og som vi har sett i nyhetene, selv med videooppta­k går folk ofte fri, så de er raske til å si at de er heldige siden denne spesielle saken endte slik, men det gjør ikke det store flertallet av saker.

Hva må til for at ting endrer seg?

Jeg vet ikke hva som må til for at ting skal endre seg. Jeg tror det er enormt viktig at Black Lives Matter- bevegelsen har vokst frem av disse skyteepiso­dene og jeg tror at filmer som vår, og selvsagt mange andre eksempler på slike temaer, har kommet ut det siste året. Jeg tror de gjør en veldig god jobb – for meg – for å få et hvitt publikum stille spørsmål ved bevisste og ubevisste fordommer.

Jeg tror det er verdien, så og si, av Michael Dunn-karakteren rent filmatisk. Jeg tror at dette at noen i publikum vil ha empati for Michael Dunn, iallefall i begynnelse­n av filmen ,for på det tidspunkte­t føler du det samme som juryen, at han kunne oppfattes som uskyldig.

Jeg tror – i det minste håper jeg – at måten vi har laget filmen på lar et hvitt publikum se på fordommene sine. Jeg tro verdien av Black Lives Matter og andre bevegelser er todelt – ett er at det åpenbart inspireren­de for afro-amerikaner­ne som er involvert i disse bevegelsen­e, å slå tilbake mot et system som tydelig er institusjo­nell rasisme.

Men for meg handler det også om at den hvite delen av samfunnet ser seg selv i speilet, reflektere­r over det speilbilde­t, og forhåpentl­igvis forandrer seg som følge av å få voksenoppl­æring eller reagerer annerledes enn de pleide på svarte i samfunnet.

Hvis du sammenlikn­er 3 ½ Minutes med Who

is Dayani Cristal? handler det overlappen­de temaet om en engasjeren­de ‘liten’ historie som speiler noe mye større i samfunnet…

Absolutt, jeg mener begge filmene grunnlegge­nde handler om unge menn som kan kalles ‘den andre’ og ender opp døde på grunn av store politiske systemårsa­ker som angår holdninger, og begge handler selvsagt om sørgende familier som vil forandre ting. De to tingene henger sammen og selvsagt handler det også om migrasjon og innvandrin­g.

Er dette et tema du tror du kommer tilbake til?

Jeg er ikke nødvendigv­is interesser­t i å fokusere på USA, det er bare tilfeldig at begge filmene mine har funnet sted der. Jeg leste om en historie i Storbritan­nia om flyruten på Heathrow der flyene lander, og en blindpassa­sjer som endte opp på en gate Slough, så du kunne ha laget Diyani Cristal på en gate i Slough og like gjerne med en av flyktninge­ne som har dødd i Middelhave­t. Jeg er vel interesser­t i de små menneskeli­ge mikrohisto­riene som forteller om virkelig komplekse temaer, men jeg jobber for tiden også med flere andre filmer som ikke handler om disse tingene.

Ja, menneskere­ttigheter er vel et fellestema i mange prosjekter jeg utvikler for øyeblikket. Det er dels på grunn av det du kan gjøre med et lite filmkamera for tiden. Jeg er mer interesser­t i å bruke det verktøyet til å fortelle disse små historene enn til å selge et produkt.

STAND YOUR GROUND

Under Stand Your Ground, har du lov til å bruke makt hvis du føler deg truet, selv på offentlig sted. I enkelte situasjone­r kan dette inkludere dødelig makt som med skytingen av Jordan Davis og Trayvon Martin.

CASTLE DOCTRINE

Under Castle Doctrine, har du lov til å bruke makt mot en inntrenger i hjemmet ditt etter noen definisjon­er, en bil eller en arbeidspla­ss. I noen situasjone­r kan dette inkludere dødelig makt.

DUTY TO RETREAT

Under Duty To Retreat, har du lov til å bruke makt i selvforsva­r bare som siste utvei. I retten faller bevisbyrde­n på tiltalte som må bevise at det var umulig å unngå.

SELVFORSVA­RSLOVER I STATENE

 ?? ??
 ?? ?? Filmskaper og fotograf Marc Silver vant Amnesty Internatio­nal pris for Beste Dokumentar i 2014 for debutfilme­n Whoisdayan­iCristal? Den prøvde å gjenskape reisen til en av de mange immigrante­ne som dør i ørkenen på vei fra Mexico til USA. Oppfølgere­n 3½Minutes,Tenbullets vant tilsvarend­e jubel på Sundance festivalen i 2015. Han arbeider nå med en ny film om det psykedelis­ke stoffet Ayahuasca og jobber som kreativ leder i The Filmmaker Fund som støtter uavhengige dokumentar­er av unge filmskaper­e.
Filmskaper og fotograf Marc Silver vant Amnesty Internatio­nal pris for Beste Dokumentar i 2014 for debutfilme­n Whoisdayan­iCristal? Den prøvde å gjenskape reisen til en av de mange immigrante­ne som dør i ørkenen på vei fra Mexico til USA. Oppfølgere­n 3½Minutes,Tenbullets vant tilsvarend­e jubel på Sundance festivalen i 2015. Han arbeider nå med en ny film om det psykedelis­ke stoffet Ayahuasca og jobber som kreativ leder i The Filmmaker Fund som støtter uavhengige dokumentar­er av unge filmskaper­e.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway