IN­TER­VJU MED ET DRAPSOFFER

Blodig Begjær - - En Playmates Død -

“Du er vir­ke­lig en ny­de­lig ung da­me,”sa den be­tat­te talk­show­kon­gen da han in­tro­du­ser­te Do­rot­hy Strat­ten. Uten an­tyd­ning til skryt ram­set Do­rot­hy opp ga­ve­ne hun fikk da hun ble Playmate of the Year. “Jeg fikk en rus­sisk so­bel­kåpe til 65 000, en sjekk på 25 000 og et bade­kar til 13 000,” sa hun mens pub­li­kum gis­pet over ge­vins­te­ne.

“Og hun av­slør­te hvor­dan hun møt­te Paul Sni­der. “En dag kom en mann inn i en fan­tas­tisk, lang, lys pels­frakk. Jeg sa, “Hva kan jeg hjel­pe deg med?” Han sa, “Hva he­ter du?”

Hun for­klar­te hvor­dan hun be­stem­te seg for å kas­te klær­ne for na­ken­bil­der Playboy. “Kjæ­res­ten min, nå man­nen min, sa at det var det lu­res­te jeg kun­ne gjø­re.”

Tre må­ne­der etter in­ter­vju­et på riks­dek­ke­ne ame­ri­kansk TV, skjøt Sni­der Do­rot­hy, gjen­nom­før­te de­ret­ter ne­kro­fi­li og be­gikk til slutt selv­mord.

TV- STJER­NEN JOHN­NY CAR­SON IN­TER­VJU­ET DO­ROT­HY OM SUK­SES­SEN HEN­NES OG MAN­NEN SOM BLE HEN­NES MOR­DER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.