Blodig Begjær

JAKTEN PÅ OJ

-

17. juni 1994 skulle OJ melde seg til politiet som hovedmiste­nkt. Men da han satte seg i den berømte hvite Ford Bronco’en, instruerte han sjåføren til å kjøre en tur istedenfor å dra rett til politistas­jonen. “OJ kom ikke,” sa helikopter­pilot og journalist Zoey Tur til bladet Real Crime i 2015, “som andre i media ble jeg sjokkert, så jeg bestemte meg for at jeg skulle finne ham.” Snarere enn å overlate til politiet å finne rømlingen først, bestemte Zoey seg for å komme resten av pressen i forkjøpet ved å bruke helikopter­et sitt og følge politiradi­oene til FBI og LAPD. Det lønte seg: “Vi dro til El Toro Y, som er et motorveikr­yss ... da så vi den hvite Bronco’en. Bare minutter etterpå lå en politibil bak den. Sjåføren, Al Cowlings, stoppet ikke, så vi var ganske sikre på at det var den riktige hvite Bronco’en ... fem minutter senere ble den fulgt av over 10 biler.”

Et av de kanskje mer uvanlige trekkene ved denne biljakten var det lave tempoet, for det meste under 60 km/t, der politiet holdt en nesten respektful­l avstand til Bronco’en. “Vanligvis tenker man at biljakt handler om å komme seg unna,” minnes Zoey. “I dette spesielle tilfellet handlet det ikke om det, det handlet om å holde Simpson i live … Simpson var bevæpnet med en pistol. Og suicidal … jeg håpet at han ville ta livet av seg og gjøre det rette.”

OJ SIMPSON FORETOK EN RAR, DESPERAT FLUKT SOM BLE TIL EN BILJAKT I SAKTE FART

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway