Blodig Begjær

ETTERSPILL­ET

(HVIS) HAN GJORDE DET

-

Det er mange rare teorier om drapene på Brown og Goldman, men noen er mer troverdige enn andre. Privatette­rforskeren William C Dear brukte 18 år på å granske saken og kom til den slutningen at det var OJS sønn Jason, fra hans første ekteskap, som utførte mordene. 24-åringen var ute på prøve etter et knivangrep på en tidligere arbeidsgiv­er på den tiden, og hadde en resept på stoffet Depakote for å kontroller­e sitt periodiske sinneprobl­em som kunne medføre eksplosive utbrudd av raseri og vold. Blant andre bevis påpekte Dear at hårfibre fra en afro-amerikaner ble funnet på åstedet og 15 unike uidentifis­erte fingeravtr­ykk: ingen av dem var OJS. I Dears bok, O.J. Is Innocent And I Can Prove It (kanskje en mer opprørende tittel enn OJS bok fra 2006), protestert­e Dear mot de faske antakelsen­e til politiet og påsto at OJ ikke drepte Goldman og eks-kona, men at OJ dukket opp på åstedet kort tid etterpå.

Det er to andre, mindre troverdige teorier. En kom frem i retten: I følge forsvarer Johnnie Cochran, hadde Nicole en narkoman boende – vennen Faye Resnick – som sto i gjeld til narkobaron­er og at de to hadde lånt penger for å åpne en Starbucks-filial. Colombiane­rne hadde kommet på døra til Nicole den kvelden for å gjøre opp gjelden på den ene eller andre måten, og Nicole kunne ikke betale. Cochran presset politimann­en Tom Lange på dette punktet i rettsaken, og foreslo at måten Nicole og Ron ble drept på liknet det som kalles et colombians­k slips, der strupen blir skåret dypt over og tungen dratt ut gjennom hullet. Lange kunne lett avfeie Cochrans forsøk på å undergrave ham som vitne og sa: “Det faktum at offerets venn bruker stoff betyr lite for meg ... alle bevis jeg har i denne saken peker mot tiltalte.”

Den siste teorien er enda mer søkt. Etter at han ble arrestert og dømt for to mord, hevdet “crosscount­ry killer” Glen Rogers at han hadde drept paret. I et brev til OJS manager Norman Pardo, sa Rogers at han møtte Nicole etter å ha jobbet med henne og etterpå festet med henne. Han sa også at OJ hadde hyret ham for å bryte seg inn i huset hennes og stjele et par øreringer til 20 000 dollar, og at OJ hadde sagt: “Du må kanskje drepe den lile tispa.” Men det var ingenting som knyttet Rogers til åstedet. Han hadde allerede en dødsdom, så han hadde ingenting å tape. Sett i etterkant er det ikke rart at politiet bare kastet et kjapt blikk på påstanden hans: Han var ikke den første og vil ikke være den siste seriemorde­ren som søker ytterliger­e berømmelse ved å påta seg skylden for et høyprofile­rt drap.

I kjølvannet av dommen har ofrenes familier aldri vært i tvil om hvem som myrdet sønnen og datteren deres. I 2006 saksøkte familiene Goldman og Brown i hver sin rettsak. Denne gangen måtte OJ vitne, og siden bevisbyrde­n er lettere i sivile søksmål, vant familiene og ble idømt nesten 50 millioner dollar. Dette slo OJ konkurs.

I dag er Goldman-brown-mordene fremdeles en åpen etterforsk­ning, selv om det ikke er en sak som følges opp aktivt. Noen av jurymedlem­mene innrømmer at de tror drapsmanne­n var i rettsalen den gangen. I følge Lon Cryer, jurymedlem 247 i straffesak­en, var ikke hans ikke skyldig-beslutning “basert på om jeg virkelig trodde han hadde gjort det eller ikke ... Det eneste rettsaken gjorde var å fremme rimelig tvil hos meg om det var ham eller ikke.”

OJ GIKK FRI PÅ TROSS AV BEVISENE – VAR DET ANDRE POTENTSIEL­LE MISTENKTE?

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway