Blodig Begjær

REGISSØREN­E SNAKKER UT

-

VI HAR ALLE SETT AMANDA KNOX, RAFFAELE SOLLECITO OG GIULIANO MIGNINI PÅ TV, MEN HVORDAN VAR DET Å SETTE SEG NED OG FAKTISK SNAKKE MED DEM? Rod Blackhurst: Vi opplevde absolutt at hver gang vi satte oss ned overfor en person, som hadde blitt kalt en million ulike ting før det øyeblikket, at alt det smeltet bort så fort vi begynte å snakke. Det ble bare vanlige samtaler.

Vi begynte ikke med en liste av spørsmål, vi ville snakke om hele den åtte år lange historien. Det ble mye åpen prating fordi de hadde mye på hjertet, og jeg tror det som interesser­te oss, var at disse menneskene hadde blitt sett på en bestemt måte, men de var likevel fullstendi­g normale, gjenkjenne­lige, menneskeli­ge personer.

VAR DET VANSKELIG Å FÅ TIL DISSE INTERVJUEN­E? RB: RB: Det var derfor det tok fem år å lage filmen. Faktisk tror jeg ikke de var så veldig gira på å snakke. Vi brukte en god del tid på å få Amanda Knox til å gjøre et intervju, og det var vanskelig. Hun hadde egentlig ikke lyst til å lage en dokumentar, og vi hadde nesten avlyst hele prosjektet da hun ringte oss mot slutten av 2013. Hun sto overfor en ny domsavsige­lse, og hun følte hun måtte få ut historien sin. Da ville plutselig alle snakke med oss i samsvar med kjennelsen­e.

Vi ville egentlig ikke lage filmen hvis vi ikke fikk vise begge sider av saken, og Mignini kom om bord etter kjennelsen i høyesteret­t i 2015 som frikjente Amanda Knox og Raffaele for drapet. Han følte at hans side av historien ikke hadde kommet fram så langt. Og vi fant ut at alle som deltok i prosjektet, hadde lyst å snakke med oss så lenge det var til fordel for dem.

HVORDAN HAR REAKSJONEN­E PÅ FILMEN VÆRT SÅ LANGT? Brian Mcginn: Mennesker i hele verden har sine oppfatning­er av hva som skjedde og hva de tror de vet, og vi tror ikke at filmen kan endre noens meninger. Alle har lov til å ha sin egen mening og de konklusjon­ene de har kommet fram til. Vi håper at når de ser denne filmen, så kan de forstå mer om disse menneskene, og at de tar en ny titt på sin egen rolle i hele tragedien.

VI SPØR HVORDAN DET VAR Å LAGE NETFLIXDOK­UMENTAREN OM AMANDA KNOX, OG HVORDAN REGISSØREN­E FIKK I STAND DE VIKTIGE INTERVJUEN­E.

 ??  ?? Blackhurst og Mcginn samarbeide­r om regien i filmen Amanda Knox. Sammen har de laget mange kortfilmer, mens Mcginn regisserte episoder av den bejublede dokumentar­serien Chef’s Table. Blackhurst regisserte også den prisvinnen­de post-apokalypti­ske dramathril­leren HereAlone, som var å se på mange filmfestiv­aler i fjor.
Blackhurst og Mcginn samarbeide­r om regien i filmen Amanda Knox. Sammen har de laget mange kortfilmer, mens Mcginn regisserte episoder av den bejublede dokumentar­serien Chef’s Table. Blackhurst regisserte også den prisvinnen­de post-apokalypti­ske dramathril­leren HereAlone, som var å se på mange filmfestiv­aler i fjor.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway