Blodig Begjær

«JEG KLARTE Å AVSLØRE HENNE»

-

HVORDAN VIL DU BESKRIVE RETTSSAKEN MOT JODI ARIAS? Den vil jeg beskrive som lang. Vi startet juryutvelg­elsen i desember, og dommen falt i mai – den varte i flere måneder. I begynnelse­n hevdet hun at hun hadde handlet i selvforsva­r. Det var faktisk en svært vanskelig sak, siden den ene av de to involverte i saken var død. Det var veldig vanskelig å argumenter­e mot selvforsva­r. Hun framsto som veldig troverdig.

DU FANT BEVIS FOR AT HUN IKKE RETURNERTE DEN TREDJE BENSINKANN­EN TIL WALMART, HVOR VIKTIG VAR DET FOR Å KUNNE BEVISE SKYLD? Det var det avgjørende øyeblikket. Det var ikke mulig for henne å si at hun ikke hadde planlagt å dra til Mesa, og alt dette beviste at hun hadde reist dit. Målet mitt var å overraske henne med beviset jeg hadde, at hun hadde kjøpt en bensinkann­e og faktisk klart å kjøre til Arizona uten å stoppe og fylle bensin. Og hun hadde også tatt med seg pistolen og kniven.

HVOR LANGT GIKK ARIAS FOR Å SKJULE SANNHETEN OM TUREN SIN TIL MESA? Hun gikk ekstremt langt. Hun gikk så langt hun klarte. Hun sa: «Nei, jeg hadde ikke bensinkann­en, nei, bensinkann­ene skulle ikke brukes så jeg kunne reise dit og drepe ham.» All denne informasjo­nen fantes der ute, noe av det hjalp henne, men det meste skadet henne fordi jeg klarte å bevise at hun løy i stedet for å fortelle sannheten. Jeg sier ikke at jeg beundrer henne, men det var en gjennomten­kt forbrytels­e, og hun tenkte godt.

FØLER DU AT DETTE BEVISET VAR DET VIKTIGSTE I HELE SAKEN NÅR DET GJALDT Å OVERBEVISE JURYEN? Det viktigste var at hun inntok vitnebokse­n så jeg kunne kryssforhø­re henne. Jeg klarte å avsløre henne. Jeg klarte å si at hun hadde planlagt det, og juryen fikk se henne som den personen hun er. Hun ble tvunget til å vitne fordi jeg hadde kameraet, og det viste at hun var der den dagen. Jeg vet ikke hvorfor hun ikke tok med seg kameraet – den tabben satte oss på sporet av henne og førte til at hun måtte vitne og innrømme at hun var der.

DEN PÅGÅENDE AKTOREN JUAN MARTINEZ FORTELLER OM DEN INTENSE SAKEN MOT ARIAS, OM SIN INNBITTE SØKEN ETTER SANNHETEN GJENNOM HENNES NETT AV LØGNER OG OM MEDIESIRKU­SET RUNDT RETTSSAKEN I 2013.

 ??  ?? Juan Martinez has worked with the Maricopa office for more than 27 years, and has spent that last 20 years successful­ly prosecutin­g a number of high-profile criminals in Arizona.
Juan Martinez has worked with the Maricopa office for more than 27 years, and has spent that last 20 years successful­ly prosecutin­g a number of high-profile criminals in Arizona.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway