Blodig Begjær

MORDERE I SØKELYSET

DE VRED SEG, GJEMTE SEG BAK LØGNER OG HALVSANNHE­TER I AVHØRENE, MEN KROPPSSPRÅ­K OG UTTRYKK FORTALTE POLITIET OG EKSPERTENE DET DE TRENGTE

-

Nathan Matthews Redd

Under rettssaken ble juryen vist opptak av Matthews fjerde avhør med politiet, som fant sted etter at Beckys kroppsdele­r var funnet. Matthews var emosjonell og nesten ikke i stand til å snakke fordi han hulket sånn da han blir spurt om å forklare hva den opprinneli­ge planen hadde vært. “Putte henne i kofferten så klart. Tape igjen munnen hennes, så klart, så hun ikke kunne lage lyder, så få henne inn i bilen. Og så skulle jeg så klart... Jeg tenkte på en skog eller noe og så klart ta henne ut, med masken på så klart, og skremme henne så klart og si noe sånt som “Du må behandle folk bedre, ikke være så bitch og ego”. Så liksom true henne “ellers skjer dette igjen eller enda verre”... Jeg hadde ikke tenkt på åssen jeg skulle gå min vei uten at hun kom etter. Jeg måtte så klart dra hjem ... gjemme alt... dro hjem til moren min og oppførte meg normalt.”

Dr Julia Shaw sier:

“Matthews’ oppførsel under politiavhø­rene er uvanlig. I lange perioder gjemmer han ansiktet og krøker seg sammen, noe som gjør det umulig å se ansiktsutt­rykket hans og hvordan han reagerer på spørsmålen­e. Selv om ansiktet ikke kan sees, viser avhøret at han er emosjonell og har problemer med å følge med fordi han er redd. Ikke på noe punkt virker han glatt eller manipulere­nde – tegn på psykopati. Dommen kan tyde på en kaldblodig morder, men disse avhørene får ham til å se ut som en redd ung mann som prøver å forsvinne fra rommet ved å gjemme så mye av kroppen sin som mulig. Matthews bruker også uttrykket “så klart” ofte, og det kan være et forsøk på å normaliser­e det han gjorde. Å si “så klart” antyder at det han gjorde var normalt og noe andre også ville gjort i en slik situasjon.”

Shauna Hoare Mestringsm­ekanisme

Gjennom en serie politiavhø­r benekter Shauna Hoare gjentatte ganger enhver kjennskap til hvor Becky er, og fniser til og med ved tanken på at hun bare har stukket av. Da hun til slutt blir informert om at Matthews har tilstått å ha drept henne, hevder hun å være sjokkert, men uttrykket hennes er fremdeles ganske rolig. Hun sier til politiet: “Jeg blir kvalm ved tanken på at hun var der, syk, dårlig, ufattelig rasende og det føles litt som jeg kommer til å våkne og så har ikke dette skjedd. Jeg tror jeg er mer sint nå enn noe annet – sint for at han har gjort det, gjorde det, at han kunne gjøre det mens jeg var der i huset. Og han oppførte seg så normalt. Jeg er virkelig forvirret over hvorfor han gjorde det, hva planene hans var, hvordan han trodde at han kunne slippe unna med det og hvorfor. Jeg skjønner det ikke. Jeg kan ikke se på ham en gang. Jeg vil bare drepe ham – feil ord. Jeg ble kvalm av å se på ham etter det han gjorde.”

Dr Julia Shaw sier:

“Uheldigvis er det ofte umulig å vite om noen har laget et falskt minne, men det er alltid en mulighet for at noen kan komme til å akseptere en annen versjon av hvordan begivenhet­ene utspant seg hvis de ser det for seg ofte nok. Slike individer kan komme til å godta en ny og kanskje ønsket virkelighe­t, og den kan erstatte det opprinneli­ge minnet om forbrytels­en de begikk. Det er ikke uvanlig for forbrytere å oppføre seg tilsynelat­ende normalt etter at de har begått en forbrytels­e. Det kan virke kaldblodig, eller som om de ikke angrer, men det er like sannsynlig at de gjør det for å takle situasjone­n. Å gjøre normale ting og bruke humor kan få en forbryters sinn til å slippe noe som har gjort dem redde eller opprørt.”

DOMMEN PEKER PÅ EN KALD MORDER, MEN DISSE AVHØRENE FÅR HAM TIL Å SE UT SOM EN REDD UNG MANN SOM PRØVER Å FORSVINNE VED Å GJEMME KROPPEN SIN.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway