Blodig Begjær

GJEMT I UTHUSET

-

Det måtte ha skapt betydelig mistanke da Nathan Matthews og Shauna Hoare tok kontakt med et par de stolte på og ba dem lagre flere store pakker i uthuset i hagen deres i Cotton Mill. Enda mer da de tilbød Karl Demetrius og partneren hans, Jaydene Parsons, opptil 5000 pund (rundt 50 000 kroner) for jobben. Men tilbudet viste seg å være for fristende.

“Ok skal du gjemme det for ham?” spurte Parsons Demetrius via sms kl 01.10 den 24. februar. “Vi trenger pengene. lol xxxx.”

Noen minutter senere tekstet hun ham igjen: “Kult, det er et avdrag på huset. lol.”

I den tro at han lagret et illegalt stoff som cannabis for Matthews, kjørte Demetrius og arbeidskol­legaen hans, James Ireland, til Cotton Mill tidlig om morgenen den 24. februar for å hente pakkene, som Ireland visstnok fortalte en nabo inneholdt noe “tungt og mykt”. De brakte dem deretter med seg til Demetrius’ hus.

I en egen rettssak hevdet aktor at Karl Demetrius “trodde det var cannabis, men mistenkte mer og mer at innholdet var koblet til Becky Watts.”

Karl Demetrius, tvillingbr­oren Donovan, og James Ireland ble tiltalt for å ha samarbeide­t for å skjule liket av Becky Watts, men Donovan og James ble senere frikjent på alle punkter. Karls bror sov da det skjedde, og Ireland, som har lav IQ, ble manipulert på en “ondskapsfu­ll og kalkuleren­de måte,” ifølge forsvarere­n hans.

Både Parsons og Karl Demetrius tilsto å ha hjulpet en forbryter, men holdt fast ved at selv om de visste at det de gjorde (og det som var i pakkene) antakelig var ulovlig, var de uvitende om hva de faktisk flyttet og gjemte i uthuset.

DE HJALP MATTHEWS Å KVITTE SEG MED BEVISENE OG TRODDE DET VAR STOFF.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway