Bo Bedre (Norway)

Sosialt samarbeid

-

Ikea har slått seg sammen med sosiale entreprenø­rer i India, Jordan og Thailand om kolleksjon­en Lokalt. På denne måten skapes lokale arbeidspla­sser for sårbare grupper – saerlig kvinner – samtidig som tradisjone­lt håndverk ivaretas. Serien inkluderer produkter i keramikk og tekstil, som denne håndflette­de kurven. 149 kr, ikea.no.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway