EN KJAERLIGHE­TS HIS­TO­RIE

Costume (Norway) - - Nyheter -

Fjor­årets de­sign­sam­ar­beid mel­lom H&M og det ne­der­lands­ke un­der­tøys­mer­ket Love Sto­ries var en hit. Nå kan de gle­de oss med nok en kol­lek­sjon, den­ne gan­gen med bade­tøy som er like flør­ten­de og fint som un­der­tøy­et. Bruk de sar­te farge­to­ne­ne om hver­and­re, og bland de uli­ke mønst­re­ne på kryss og tvers. Kol­lek­sjo­nen er tilg jen­ge­lig i ut­valg­te bu­tik­ker og på hm.com nå.

Bade­drakt H&M x Love Sto­ries, 399 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.