Du skal få en dag i må­rå ...

Costume (Norway) - - Nyheter -

... men det kre­ver at vi pas­ser bed­re på klo­den vår, noe som også in­klu­de­rer mer ba­ere­kraf­tig kles­pro­duk­sjon. Når det gjel­der de­nim, er det dans­ke mer­ket To­mor­row helt i front. De er det førs­te de­nim­mer­ket i ver­den, som bå­de har Svane­mer­ket og Eu-bloms­ten, og den­ne se­son­gen lan­se­rer de skjor­ter, skjørt og tra­ck­suits i, ja, ba­ere­kraf­tig de­nim.

TO­MOR­ROW DE­NIM.COM.

Ja takk til ba­ere­kraf­tig de­nim fra To­mor­row.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.