Som­mer­ens drømme­ves­ke

Costume (Norway) - - Nyheter -

Om du skal in­ves­te­re i en eks­klu­siv ves­ke i som­mer, er Va­len­ti­no Gara­vani VRING Bag et sik­kert valg. I Va­len­ti­nos ny­åp­ne­de bu­tikk i Oslo sen­trum kan du sik­re deg ves­ken med et de­sign som har va­ert es­sen­sen av merke­va­ren si­den mote­hu­set ble grunn­lagt for mer enn 50 år si­den. Vi els­ker den nye ver­sjo­nen av ves­ken, og hvor­dan den er bå­de mo­der­ne og tro mot sin his­to­rie.

Ves­ke Va­len­ti­no Gara­vani Vring Bag, pris på fore­spør­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.