FJEL­LET, BABY Spor­ty og fargerik mote.

Costume (Norway) - - Innhold - FO­TO­GRAF Philip Mess­mann/ca­mera­link STYLIST An­ni­ka Zo­bel Ager­led

I de sveit­sis­ke al­pe­ne er luf­ten frisk og na­tu­ren i full blomst. Ski­bak­ke­ne er tom­me, og ski­tu­ris­te­ne kom­mer ikke til­ba­ke før de har slik­ket sol på Ri­vie­ra­en. Vi dro til se­ters for å nyte ut­sik­ten og det dei­li­ge gårds­li­vet, og vi gjor­de det i se­son­gens ku­les­te trend – som mik­ser jogge­sko, silke­tru­ser, tygge­gum­miro­sa, state­ment­smyk­ker og so­fis­ti­kert bou­clé.

Bh Fo­gal, 400 kr.

Tru­se Fo­gal, 339 kr.

Strøm­per Fo­gal, 540 kr.

Hals­kje­de Gima­guas, 500 kr.

Ring Sop­hie Bil­le Brahe, 582 530 kr.

Rin­ger Ha­ni­el, pr. stk. fra 6 500 kr.

Jak­ke Sand, 3 999 kr. Bade­drakt Saks Potts, 1 600 kr. Støv­let­ter Saks Potts, pris på fore­spør­sel. Sol­bril­ler Ac­ne Stu­dios, 2 570 kr. Øre­dob­ber Mo­nies, 915 kr.

Blu­se Sa­bi­ne Pou­pinel, 2 300 kr. Tru­se Sa­bi­ne Pou­pinel, 339 kr. Sko vin­ta­ge-adi­das hos Epi­so­de, 400 kr. Tør­k­le Her­mès, 1 500 kr.

Kjo­le Ceci­lie Bahn­sen, 11 100 kr. Kje­de Botte­ga Vene­ta, 23 700kr. Ring Sop­hie Bil­le Brahe, 582 500 kr.

Bla­zer Cal­vin Klein, 3 500 kr. Buk­ser Cal­vin Klein, 1 700 kr. Sko vin­ta­ge-adi­das hos Epi­so­de, 400 kr. Hals­kje­de Mo­nies, 5 900 kr. Øre­rin­ger Per­nil­le Lau­ridsen, 1 830 kr.

Hatt La Ves­te, 1 300 kr. Kjo­le Sa­bi­ne Pou­pinel, 2 700 kr. Jak­ke De­sig­ners Re­mix, 3 500 kr. Sko vin­ta­ge-adi­das hos Epi­so­de, 400 kr.

Jak­ke Cha­nel,,42 600 kr. Caps NY, 100 kr. Øre­dob­ber Mo­nies, 4 000 kr. Ring Sop­hie Bil­le Brahe, 582 500 kr.

Bade­drakt Saku­ra, 1 490 kr. Buk­ser Saks Potts, 1 620 kr. Ves­ke Botte­ga Vene­ta, 82 400 kr. Hals­kje­de Mo­nies, 4 000 kr. Øre­dob­ber Mo­nies, 4 000 kr. Arm­bånd Mo­nies, 4 400 kr.

T-skjor­te Nike, 199 kr. Sko vin­ta­ge-con­ver­se hos Epi­so­de, 400 kr. Ring Sop­hie Bil­le Brahe, 582 500 kr.

T-skjor­te Nike, 400 kr. Tru­se Fo­gal, 560 kr. Hatt La Ves­te, 1 350 kr. MO­DELL Constan­ce Jab­lon­ski/viva Mo­del Ma­na­ge­ment HÅR & MAKE­UP Las­se Pedersen/agen­tur RETOUCH Wer­tet­te

Bade­drakt Saku­ra, 1 400 kr. Buk­se Saks Potts, 1 590 kr. Øre­dob­ber Mo­nies, 4 000 kr. Sko Asics, 999 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.