Emi­lies FA­VO­RITT

Costume (Norway) - - Skjønnhet -

Jeg fore­trek­ker å hol­de smin­ken ned­to­net og na­tur­lig nå på sen­som­mer­en, men jeg må all­tid fik­se litt på bry­ne­ne. Dior har kom­met med en ny øyen­bryns­mas­ka­ra, Dior­show Pump’n’brow. Bryns­mas­ka­ra­en er i en myk og klem­bar tube, og gir far­ge, vo­lum og hold. Bry­ne­ne blir løf­tet og mar­ker­te på en na­tur­lig måte, og tak­ket va­ere de små fib­re­ne får de også mer vo­lum. Bryns­mas­ka­ren er også vann­re­sis­tent og sit­ter litt eks­tra godt på. Den er det per­fek­te til­be­hø­ret til en na­tur­lig, sol­kys­set glød.

Emi­lie Tøm­mer­berg er skjønn­hets­blog­ger på Co­stu­me.no.

Bryns­mas­ka­ra Pump’n’brow, Dior­show 290 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.