FJERNTLIGG­ENDE

Costume (Norway) - - NYHETER -

Fan­tas­tis­ke Fo­to­gra­fis­ka Mu­se­um i Stockholm er all­tid verdt et be­søk, og den­ne sen­som­mer­en bur­de du få med deg ut­stil­lin­gen Va­nish­ing Traces med den ne­der­lands­ke kunst­ne­ren Scar­lett Hooft Graaflands. Hen­nes fan­tasi­ful­le bil­der er tatt på noen av jor­dens mest av­si­des­lig­gen­de om­rå­der. Ut­stil­lin­gen er åpen frem til 1. sep­tem­ber.

FO­TO­GRA­FIS­KA.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.