PÅ TOPP

Costume (Norway) - - GUIDE -

Den­ne se­son­gen fin­nes det utal­li­ge hode­plagg å vel­ge mel­lom – alt fra de sva­ert skulp­tu­rel­le til de mer stre­etwear-in­spi­rer­te va­ri­an­te­ne. Det er der­for opp til deg hvor vå­gal du øns­ker å va­ere når det gjel­der hatte­valg i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.