HØYE SKULD­RE

Costume (Norway) - - GUIDE -

Det er skuld­re­ne som står i fo­kus den­ne høs­ten – en­ten det er på yt­ter­tøy­et el­ler en li­ten skulp­tu­rell de­talj på fest­kjo­le­ne. Se på det som en slags nos­tal­gisk hil­sen fra for­ti­den og en fu­tu­ris­tisk frem­tids­vi­sjon. Skuld­re­ne hyl­les i form av over­di­men­sjo­ner­te sil­hu­et­ter, en­ten med noen vak­re vo­lan­ger, som her, med mar­kan­te 80-talls­for­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.